Generel information om offentlige udbud

 

 

Hvad er offentlige udbud? 

Et offentligt udbud er, når en offentlig institution på baggrund af et skriftligt udbudsmateriale inviterer eksterne leverandører til at deltage i konkurrencen om produktion og levering af udvalgte ydelser. Udbud kaldes ofte også konkurrenceudsætning.

 

Undersøgelser viser, at konkurrenceudsættelse er en effektiv måde til at sikre, at offentlige opgaver bliver uddelegeret til netop den offentlige eller private virksomhed, der kan løse opgaven bedst og billigst. Samtidig medvirker konkurrencen til at øge innovationen, og resulterer i flere valgmuligheder til borgerne.

 

 

Udbudsreglerne 

Udbudsreglerne er et led i det regelkompleks, der skal bidrage til at skabe EU’s Indre Marked for kontrakter, som offentlige myndigheder mv. indgår med eksterne leverandører. Det er den danske konkurrencestyrelse, som gennem deres deltagelse i EU-samarbejdet skal sørge for at gennemføre de vedtagne EU udbudsregler i dansk ret. Samtidig arbejder de også for at sætte et dansk fingeraftryk på de fremtidige udbudsregler.

 

Reglerne for udbud findes i udbudsdirektivet anno 2005. Udbudsdirektivet gælder for statslige og lokale myndigheder. Endvidere gælder det også for organer, der er kontrolleret af det offentlige, med mindre de fuldt ud opererer på det forretningsmæssige område (offentligretlige organer). Direktivet regulerer køb af varer og en række tjenester, samt større bygge- og anlægsopgaver. Sideløbende eksisterer der et direktiv, som regulerer hvordan, forsyningsvirksomheder køber ind. Hvis et offentligt indkøb overskrider dét, der kaldes en given tærskelværdi, skal opgaven udbydes i EU-licitation, for at sikre at kontrakter over en vis størrelse konkurrenceudsættes efter principper, der er ens for alle EU-landene. EU’s udbudsregler skal sikre, at der er fri og lige konkurrence når det offentlige køber ind, og herved sikres høj kvalitet til den mest konkurrencedygtige pris.

 

 

Yderligere information:

Læs mere om udbudsdirektivet anno 2005 her.

Læs mere om tærskelværdierne her.