Her er der hjælp at hente

 

Du kan her på siden læse mere om aktører, der beskæftiger sig med offentlige udbud, og som kan tilbyde at hjælpe dig videre.

 

Udbudsportalen

Udbudsportalen er et rigtig godt værktøj til dig, der leder efter en step-by-step guide til hvordan, du byder på offentlige udbud. Alle relevante informationer kan findes her, og siden tilbyder offentlige udbydere og private leverandører vejledning i, viden om og værktøj til udbud af offentlige opgaver.

 

 

 

Offentlige aktører

 

Udbudsrådet

Udbudsrådet er nedsat af regeringen for at fremme konkurrencen i den offentlige sektor. 

 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen arbejder for at fremme velstand og fornyelse gennem effektiv konkurrence og effektive markeder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrenceloven og arbejder på at fremme konkurrencen i både den private og offentlige sektor. Styrelsen godkender større fusioner og pålægger virksomheder at ophæve konkurrencebegrænsende aftaler. Styrelsen yder uformel klagebehandling i udbudssager.

 

Udbudsavisen

Udbudsavisen.dk er et fælles offentligt initiativ etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og KL. Udbudsavisen.dk's mål er at skabe mere gennemsigtighed om offentlige udbud i Danmark. Udbudsavisen.dk indeholder flere typer udbud.

 

Klagenævnet for udbud

Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans hvis hovedopgave er at behandle klager over offentlige udbyderes overtrædelser af EU-fælleskabsretten ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser. 

 

Den Offentlige Indkøbsportal (DOIP)

Den offentlige indkøbsportal er den elektroniske markedsplads for alle statslige og kommunale institutioner. Alle offentlige organisationer kan nu simpelt og effektivt få adgang til alle sine indkøbsaftaler samt udføre komplet e-handel via DOIP.

 

Statens og Kommunernes Indkøbs-service (SKI)

SKI er en indkøbscentral ejet af staten og Kommunerne, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor. SKI er et non profit-selskab, og deres overskud anvendes til at udvikle flere og bedre rammeaftaler samt andre værktøjer til at effektivisere offentligt indkøb.

 

Statens Indkøb

Statens Indkøb blev oprettet af Regeringen i 2006 og har til huse i Økonomistyrelsen. Statens Indkøbs primære opgave er at effektivisere dele af det fælles statslige indkøb. Hvert år indkøber staten varer og tjenesteydelser for 12 mia. kr. inden for varegrupper, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring osv. 
 

 

Private aktører

 

Udbudsvagten

UdbudsVagten tilbyder totalløsninger, der sikrer, at du bliver klædt på til alle udbuddets faser lige fra udbudssøgning, tilbudsgivning, evaluering, opfølgning og evt. vurdering af nye eksportmarkeder. Udbudsvagten kan finde alle udbuddene og frasortere irrelevante udbud med avanceret teknologi, hjælpe med tilbudsgivning og tilbyde kurser for udbyder og leverandører vedr. EU-udbud, tilbudsindhentningsloven m.m.

 

Tenders Electronic Daily (Ted)

TED er en online samling af alle bekendtgørelser om europæiske offentlige indkøb. Ted-databasen giver gratis adgang til information Europæiske om kontraktmuligheder – opdateres 5 gange ugentligt med ca. 1500 bekendtgørelser om offentlige udbud. Information om hvert udbud er tilgængeligt på de 23 officielle EU-sprog.
 

Mercell

Mercell tilbyder virksomheder i alle brancher at overvåge markedet for offentlige udbud og licitationer inden for deres respektive fagområder. Kunden modtager via e-mail relevante udbud inden for sit faglige og geografiske område.

 

 

Andre aktører

 

Dansk Industri

DI er erhvervslivets organisation for 10.000 medlemsvirksomheder. DI deltager i debatten om fremtidens Danmark, og arbejder målrettet for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser.

DI har en sektion om at drive virksomhed i EU og kan ses her.

 

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Dansk Erhverv tilbyder elektronisk overvågning af offentlige udbud via Tenders Electronic Daily (TED-databasen). Som supplement eller substitut til TED tilbyder Dansk Erhverv endvidere offentlige udbud og licitationer fra Danmark, Norge og Sverige i samarbejde med UdbudsVagten. Se mere her.

 

Dansk ErhvervsFremme

DEF er en landsdækkende, politisk uafhængig netværksorganisation, der blandt andet er finansieret gennem deres medlemmer. Medlemmerne er organisationer, der arbejder inden for enten erhvervsservice, generel erhvervsfremme eller erhvervspolitik samt forskellige interesseorganisationer

 

Væksthusene

Væksthusene tilbyder målrettet vejledning til iværksættere og virksomheder, der har ambitiøse planer om fx at opdyrke nye markeder, opfinde nye produkter eller ansætte flere medarbejdere. Der er et væksthus i hver region.

 

 

Hvis du vil læse mere om byggesektoren, sundhedssektoren og relevante aktørerne kan du læse en engelsk rapport om offentligt udbud i Danmark, som Enterprise Europe Network har udarbejdet. Du finder den her.