Information om byggebranchen

 

 

Bæredygtigt byggeri 

I Danmark har man de seneste år haft stor fokus på bæredygtigt byggeri og lovgivningen er derfor også indrettet herefter. Det betyder, at den danske byggebranche er langt fremme i udviklingen af innovative løsninger inden for bæredygtigt byggeri og bæredygtige materialer. I en tid hvor energi, klima og miljø er højt prioriterede emner, giver det den danske byggebranche en konkurrencemæssig fordel, når det gælder offentligt udbud, også internationalt. EU og FN forsøger også at advokere for mere bæredygtigt byggeri. 

 

 

At byggebranchen er karakteriseret ved en række små og mellemstore virksomheder giver en udfordring for sektoren når den skal byde på offentlige udbud, fordi SMV’erne ikke altid har de tilstrækkelige ressourcer til det. En mulighed for SMV’er er at gå sammen i et konsortium for at opfylde kriterierne og dermed stå bedre rustet. 

 

 

Adgang til information
I bestræbelserne på at blive bedre til offentlige udbud er det nødvendigt, at virksomhederne har den rigtige information. De skal have information om, hvor de kan finde nye opslag, hvordan de gør, og hvem der kan søge. For at de også skal kunne vinde udbuddene skal de også have adgang til information inden for det nyeste inden for forskning og nyeste teknologier. I byggebranchen findes der en række aktører, som tilbyder hjælp og information af forskellig slags. Læs mere om aktørerne her