Links til byggebranchen

 

På denne side finder du links til en række aktører, der alle opererer inden for byggebranchen.

 

 

 

 

Big Science Secretariatet

Big Science Sekretariatet (BSS) skal bygge bro mellem danske virksomheder, forskningsinstitutioner og store internationale forskningsinfrastruktur­projekter (”Big Science”), så Danmark gennem de danske virksomheder kan høste gevinsterne af de betydelige danske bidrag til disse Big Science projekter.

 

 

Byggesocietetet

Byggesocietetet er den danske byggebranches største interesse- og netværksorganisation.

 

 

CRM Byggefakta

CRM-Byggefakta er Danmarks største leverandør af information om byggeprojekter.

 

 

Dansk Byggeri
Dansk Byggeri er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Dansk Byggeris 6.000 medlemsvirksomheder dækker alle led i bygge- og anlægsprocessen inden for byggeri, anlæg og industri

 

 

Det digitale byggeri

Det Digitale Byggeri er et initiativ fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, der har til formål at digitalisere byggeriet.

 

 

DI byggematerialer

DI Byggematerialer er et branchefællesskab for producenter, leverandører, forhandlere og entreprenører i byggebranchen

 

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder i bred forstand med erhvervs- og byggepolitik. Deres opgave er at udvikle konkurrencedygtige markedsbaserede vækstvilkår for virksomhederne, hvilket sker i udstrakt samarbejde med erhvervslivet, organisationerne og andre offentlige aktører.

 

 

Green Building Council Denmark

Green Building Council Denmark arbejder mod at etablere en certificeringsordning inden for bæredygtighed.

 

 

Håndværksrådet

Håndværksrådet arbejder for at sikre Danmarks små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for at drive virksomhed.

 

 

Industry Supply
Industry Supply Danmark er en ung virksomhed, der driver otte kommercielle branchenetværk inden for industrien. Industry Supply har med sine brancheportaler skabt et forum, hvor leverandører, underleverandører og indkøbsvirksomheder nemt kan komme i kontakt med hinanden, finde oplysninger om hinanden, afsætte nye og brugte produkter og maskiner til hinanden, indrykke stillingsopslag og meget andet.

 

 

IndustriNetvaerk

Industrinetværk henvender sig bredt til byggeriets aktører, som fx bygherrer, arkitekter, ingeniører, producenter, entreprenører mv.

 

 

InnoBYG

Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri - InnoBYG - er byggebranchens nye innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på 20 millioner kroner til. InnoBYG samler branchen på tværs af faglighed, og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne, både inden for landets grænser og internationalt. 

 

 

Licitationen

Licitationen - Byggeriets Dagblad er et dansk dagblad udgivet siden 1908. Avisen udkommer alle hverdage året rundt og henvender sig til alle parter i bygge- og anlægsbranchen: entreprenører, håndværkere, bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og byggematerialeproducenter med fokus på de politiske, økonomiske og tekniske aspekter. 

 

  

Statens Byggeinstitut (SBI)
SBI skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

 

 

Tekniq

TEKNIQ er den fjerdestørste erhvervs- og arbejdsgiverorganisation i Danmark og repræsenterer over 3000 tekniske installatører.