Eesti riigihangete statistika 2009 aastal

 

 

Riigihangete arv oli 2009. aastal 5728 kogumaksumusega 51 565 miljonit krooni (riigihangete arvu aluseks on 2009. aastal riigihangete registrisse kantud hanketeadete ja aruannete arv; riigihangete kogumaksumus on määratud riigihangete registris avaldatud aruannete alusel seisuga 30. september 2010).

 

Hankemenetluste liigi järgi on arvuliselt esikohal lihthanked (alla siseriikliku riigihanke piirmäära jäävad hanked, 3 115 tk), moodustades 55% kõigist menetlustest; järgneb avatud hankemenetlus (1 547), moodustades 27%; lihtsustatud korras teenuste tellimisi (586), moodustades 10%; väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus (327), moodustades 6%; väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus (100), moodustades 2%  ning ülejäänud hankemenetlused (piiratud hankemenetlus, võistlev dialoog, ideekonkurss ja kontsessioon) moodustavad kaduvväikse protsendi kõikidest hankemenetlustest.