Eesti riigihangetel osalejad välisriikidest

 

 

Pakkujad välisriikidest on jagatud 2 rühma: Euroopa Liidu liikmesriikide (esindatud on 16 Euroopa Liidu liikmesriiki, va Eesti) ja kolmandate riikide pakkujad (8 riiki väljastpoolt Euroopa Liitu).

 

Euroopa Liidu liikmesriikide pakkujatega on sõlmitud 165 riigihanke lepingut maksumusega 5 893 miljonit krooni, nendest:
asjade ostmine - 109 lepingut;
teenuste tellimine - 53 lepingut;
ehitustööde tellimine - 3 lepingut.

 

Riigihanke lepingute arvu järgi reastuvad EL liikmesriigid järgnevalt (5 esimest):

Soome (56) 
Suurbritannia (33)
Saksamaa (23) 
võrdselt Tšehhi, Leedu ja Holland (6).

 

Riigihanke lepingute maksumuse järgi reastuvad viis esimest riiki järgmiselt: Tšehhi, Soome, Saksamaa, Leedu ja Taani.


Kolmandate riikide pakkujatega on sõlmitud 33 riigihanke lepingut maksumusega 45 miljonit krooni, nendest:
asjade ostmine - 26 lepingut;
teenuste tellimine - 6 lepingut;
ehitustööde tellimine - 1 lepingut.

 

Riigihanke lepingute arvu järgi reastuvad kolmandad riigid järgnevalt (5 esimest):

Šveits (9) 
Ameerika Ühendriigid (8) 
Venemaa (7) 
Norra (3) 
võrdselt Kanada ja Ukraina (2).

 

Riigihanke lepingute maksumuse järgi reastuvad viis esimest riiki järgmiselt: Venemaa, Iisrael, Šveits, Ameerika Ühendriigid, Hiina.