Piiriülesed ja riigihangetel osalemine teistes riikides

 

 

Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi riigihangete turg on avatud  teiste liikmesriikide turuosalistele ning Eesti turuosalistel on võimalus konkureerida riigihangetel teistes liikmesriikides. Piiriülese konkurentsi ärakasutamine riigihangete turul annab hankijatele paremad valikuvõimalused hanke objekti kvaliteedi ja hinna suhtes.

 

 

TED
Euroopa Liidu avalike rahvusvahelist piirmäära ületatavate hangete andmebaas on  TED (Tenders Electronic Daily) aadressil http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

 

 

EL riikide e-keskkonnad
Teiste liikmesriikide elektroonilised hangete avaldamise elektrooniliste keskkondade aadressid leiate SIMAP lehelt (http://simap.europa.eu/supplier/national-procurement-databases/index_et.htm)

 

 

eCERTIS
Piiriülestel hangetel nõutavate dokumentide kohta on koostatud andmebaas eCERTIS.

 

 

WTO riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riikide hangetel osalemine
Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riikide nimekiri on leitav WTO veebilehelt. GPA-ga ühinenud riigid on vaid need riigid, mis on toodud nimekirjas Parties to the Agreement.

 

 

Riigihangete kontaktisikute võrgustik (PPN)
Euroopa Komisjoni initsiatiivil loodud liikmesriikide vaheline riigihangete kontaktisikute võrgustiku Public Procurement Network (PPN) eesmärgiks on anda ettevõtjatele võimalus lahendada mitteametlikul teel teises liikmesriigis riigihankel tekkinud probleeme ja kasutada selleks liikmesriikides määratud isikute abi.


Kui Eesti ettevõtjal tekib probleem riigihankel  mõnes teises liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või EL-ga assotsieerunud riigis, on tal võimalus võtta ühendust Eesti kontaktisikuga ja kirjeldada oma probleemi. Eesti kontaktisik võtab seejärel  ühendust vastava riigi kontaktisikuga, kes omakorda pöördub hanke korraldaja poole probleemi selgitamiseks ja lahendamiseks. Eesti kontaktisik on Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Marilin Mihkelson, marilin.mihkelson@fin.ee.