KÖZÖSSÉGI SZINTÛ KEZDEMÉNYEZÉSEK

 

A KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI IRÁNYELVEK RENDSZERE

Az Európai Unióban a közbeszerzési szabályok alapjait két irányelv határozza meg.


A 18/2004/EK irányelv az úgynevezett kormányzati ajánlatkérõkre vonatkozó szabályokat határozza meg. A kormányzati ajánlatkérõk alatt gyakorlatilag az állami, önkormányzati szerveket értjük.


Az irányelvek értelmében a fõ beszerzési tárgyak az árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, és az építési beruházás. Az irányelv meghatározza az alkalmazható eljárási típusokat is - amelyek a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos, valamint a versenypárbeszédes eljárás – valamint egyes eljárási részletszabályokat, így például az eljárási határidõket, a nyilvánosságra vonatkozó, és egyéb garanciális rendelkezéseket.


A 17/2004/EK irányelv az úgynevezett közüzemi ajánlatkérõkre vonatkozik. A közüzemi ajánlatkérõk tulajdonképpen a közüzemi szektor – így például a közlekedés, energiaellátás, postaszolgáltatások, stb. - szereplõi, és noha fõbb vonalakban a rájuk irányadó szabályok azonosak a kormányzati ajánlatkérõkre vonatkozókkal, tekintettel az általuk ellátott közfeladat speciális jellegére, a részletszabályok szintjén vannak eltérések.


Az irányelvek, és egyéb kapcsolódó uniós közbeszerzési jogszabályok szövege az alábbi címen érhetõ el: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

 

 

A KKV-ÉK KÖZÖSSÉGI SZINTÛ VÉDELME

Az európai KKV-védelmi politika kiemelkedõ dokumentuma az ún.. Small Business Act (SBA), mely a KKV-k helyzetbe hozásával kapcsolatban kiemeli annak pozitív következményeit, nevezetesen munkahelyteremtõ képességüket, a bennük rejlõ hosszú távú fenntartható fejlõdési lehetõséget. A helyzetbe hozás a Lisszaboni Stratégia része, mely a növekedés és munkahelyteremtés jegyében rugalmasabb közigazgatást, kevesebb adminisztrációt, idõben kifizetett számlákat, képzést és nem utolsó sorban többek között a közbeszerzésben való nagyobb részesedét tûzött ki célul a KKV-k számára, akik Európa növekedésének zálogai lehetnek. Számszerûsítve 2012-re az adminisztratív korlátokat 25%-kal kell csökkenteni.


Az SBA szövege elérhetõ az alábbi címen:


http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,hu&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=473714:cs&page

 

Európai KKV Portál:
http://ec.europa.eu/small-business/tags/public-procurement/index_hu.htm