NEMZETI SZINTÛ KEZDEMÉNYEZÉSEK,

 

HÁLÓZATOK
 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA)
A HITA-t 2011. január 1-vel a Magyar Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a külföldi vállalatok magyarországi befektetéseinek ösztönzése és a kétoldalú kereskedelem elõsegítése mellett támogassa az exportképes hazai kis- és középvállalkozások külgazdasági tevékenységét. A Hivatal a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt mûködõ, önállóan gazdálkodó szervezet. Célkitûzései és tevékenysége meghatározásában széleskörû hazai és nemzetközi együttmûködést folytat, elsõsorban minisztériumok, szakmai szövetségek és kamarák részvételével. Részt vesz a közép- és hosszú távú külgazdasági stratégiaalkotáshoz szükséges háttéranyagok és elemzések készítésében. Kialakítja az üzletfejlesztési és befektetés-ösztönzési célú cég-, beszállítói-, ipari park- és más adatbázisok moduljait, karbantartja az adatbázist.

 
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal üzletfejlesztési tevékenységének a célja, hogy a hazai kis- és közepes vállalatok külpiaci törekvéseit - legyen az exportértékesítés, vagy piacszerzési célú tõkekihelyezés - a rendelkezésünkre álló eszközrendszerrel támogassák. A HITA a korábbi sikeres exportfejlesztési gyakorlatnak megfelelõen - ágazati felosztás szerint kezeli a felmerülõ vállalati igényeket, hogy maximális eredményeket érhessünk el a magyar kis- és közepes vállalkozások export céljainak megvalósításában. Cégfelméréseket, céglátogatásokat szervez, melyek célja az exportképes árualap, innovatív technológiák és szolgáltatások felmérése, valamint személyes kapcsolatok kialakítása, üzletfejlesztési tanácsadás. Szakmai programjai között nemzetközi kiállításokon való részvétel, nemzetközi üzletember találkozók, üzletbörzék, tanulmányutak szerepelnek. Tevékenységének a Külgazdasági Stratégiában is lefektetett kormányzati prioritások adnak keretet, melyen belül a programjainkat az adott ágazat szereplõinek igényeihez igazítva valósítjuk meg. A Hivatal szervezeti keretein belül felvállalja a kis- és középvállalatok általános külpiaci partnerkereséseinek koordinálását. Kiemelten fontos célja a kis- és középvállalkozások megerõsítése által is hozzájárulni az új kormányprogram egyik legfontosabb prioritásához, a foglalkoztatás növeléséhez. A Hivatal céljai közé tartozik a befektetõi bizalom erõsítése, a beruházások elõmozdítása elsõsorban a gazdaságilag hátrányosabb helyzetû térségekben. Magyarország Európa szívében logisztikai központ szerepet tölt be a térségben. Kiváló terepet biztosít olyan befektetõk számára, akik további terjeszkedésüket tervezik, vagy azoknak, akik nagyszabású üzleti fejlesztések megvalósításán gondolkodnak, ide értve a távoli országokból érkezõ befektetõket is, akik szeretnék meghódítani az európai piacokat. Elõzõeken túl, a HITA koordinálja a 46 országban mûködõ 59 külgazdasági iroda munkáját és regionális irodahálózatot is mûködtet. A honlap magyarul és más nyelveken, az alábbi címen érhetõ el: www.hita.hu
 
Enterprise Europe Network
Az Enterprise Europe Network az egyetlen olyan, az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Fõigazgatósága által létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely célzottan a kis és középvállalkozások üzletfejlesztési hivatott szolgálni. Az új hálózat a korábbi, szintén a Bizottság által támogatott Euro Info Központ (EIC) és Innováció Közvetítõ Központ (IRC) hálózatok tapasztalataira építve, tevékenységeik összevonásával jött létre, ily módon egységesítve a két hálózat egyaránt magas színvonalú szolgáltatási palettáját. Az összesen 49 országban mûködõ Enterprise Europe Network hálózatot 600 szervezet alkotja: többségében kereskedelmi kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek és egyetemi technológia központok. Ezekben az intézményekben mintegy négyezer felkészült szakértõ áll a vállalkozások rendelkezésére, akik Magyarország bármely pontján felkereshetik a hálózat tanácsadóit: mindenhol a teljes Enterprise Europe Network tudása, kapcsolatai és szakértelme segíti õket vállalkozásaik fejlesztésében. A hálózathoz forduló kis- és középvállalatok rendezvények és képzések segítségével készülhetnek fel az Unió piacainak meghódítására, a sikeres nemzetközi együttmûködésekre. A rendelkezésre álló adatbázisok segítségével és az üzletember találkozókon való részvétellel lehetõség nyílik újabb lehetséges partnerek megismerésére és új üzleti kapcsolatok kiépítésére. A hálózat magyar nyelvû honlapja az alábbi linken érhetõ el: www.enterpriseeurope.hu

 

 

A hálózat a kis- és középvállalatok innovatív technológiáinak hasznosítását is elõsegíti a vállalkozások technológiai potenciáljának felmérésével és azzal, hogy e vállalkozások bekerülhetnek a technológia-transzfert elõsegítõ adatbázisba, valamint részt vesz az EU 7. Kutatási Keretprogramjában is, és igyekszik elõsegíteni a pályázatokon való sikeres részvételt.

 

ákA hálózat tevékenysége során több kiemelt kulcsterületre fókuszál az innováció, technológia-transzfer, valamint az FP7-es pályázatokon kívül; ezek például egyéb pályázatok (GOP) és finanszírozási lehetõségek; adó (ÁFA); kezdõ vállalkozások (ASTRA export inkubációs program, ezen belül CE jelölés); valamint a közbeszerzés. Ez utóbbin belül célja a KKV-k helyzetének megkönnyítése a hazai vagy nemzetközi eljárásokba való bekapcsolódásban.
Szolgáltatásai :

  • személyes tanácsadás a nemzetközi hálózatra és együttmûködõ partnereinkre támaszkodva
  • szemináriumok, tréningek, workshopok szervezése,
  • ingyenes tenderfigyelési szolgáltatás,
  • nemzetközi projektekben való részvétel.


A hálózat Magyarországon az alábbi intézményekben mûködik:
 
 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)
1055 Budapest, Honvéd u. 20.
Tel: 36 1 872 6505
een@hita.hu

 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)
Észak-Magyarországi Regionális Képviselet
Eger
Mobil: 36 30 460 6440
eeneger@hita.hu  

 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal  (HITA)
Észak- Magyarországi Regionális Iroda
Miskolc
Mobil:  36 30 460 6452
eenmiskolc@hita.hu 

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4.-6.
Tel: 36 22 510 316
Fax: 36 22 510 312
een@fmkik.hu

 

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
9021Gyõr, Szent István út 10/A
Tel: 36 96 520 290
Fax: 36 96 520 291
een@gymskik.hu

  

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
Tel: 36 92 310 800
Fax: 36 92 316 033
eenzmva@zalaszam.hu

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36
Tel: 36 72 507 126
Fax: 36 72 507 122
een@pbkik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4025 Debrecen, Petõfi tér 10.
Tel: 36 52 500-710
eendebrecen@hbkik.hu

5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Tel: 36 56 510 629
eenszolnok@jnszmkik.hu

 

PRIMOM Vállalkozásélénkítõ Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Víz u. 21/B.
Tel: 36 42 414 188
Fax: 36 42 414 188
primomeu@chello.hu

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel: 36 62 486 987
Fax: 36 62 426 149
eenszeged@csmkik.hu
 
 

Magyar Közbeszerzési Intézet (MKI)
Az MKI magánkezdeményezésre jött létre, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson mind az ajánlattevõknek, mind az ajánlatkérõknek a hatékony közbeszerzések megvalósítása terén, kiemelt figyelemmel a fenntarthatóságra, az innováció közbeszerzési összefüggéseire, valamint a KKV-ék közbeszerzési érdekvédelmének elõsegítésére. Az Intézet honlapján a szakmai információk széles körét bocsátja rendelkezésre, így például gyakorlati segítséget nyújt az ajánlattevõknek a honlapról ingyenesen elérhetõ interaktív Közbeszerzési Kommentár formájában (http://www.kozbeszerzesiintezet.hu/kommentar), illetve elõsegíti a zöld és fenntartható szempontokat tartalmazó közbeszerzési eljárások minél szélesebb körben történõ megvalósulását (http://www.kozbeszerzesiintezet.hu/zoldkozbeszerzes), valamint az innovációs célú közbeszerzési eljárások lefolytatását. Az Intézet céljainak megvalósítása érdekében számos érdekképviselettel, kamarával mûködik együtt, így különösen a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával (www.bkik.hu), elsõsorban a KKV-ék érdekvédelme (http://www.kozbeszerzesiintezet.hu/kkv-ek-kozbeszerzesi-reszvetelenek-elosegitese) tekintetében. Az MKI honlapja az alábbi címen érhetõ el: www.kozbeszerzesiintezet.hu
 
Területi iparkamarák
Magyarországon az iparkamarák területi alapon szervezõdõ köztestületek, feladatuk a gazdasági érdekvédelem, ezen belül kiemelten a KKV-ék érdekeinek védelme, például a közbeszerzési piacon is. E tekintetben külön kiemelendõ a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK – www.bkik.hu), amely közbeszerzési téren külön technikát dolgozott ki a vállalkozói érdekvédelem elõsegítésére, és szükség esetén, amennyiben a közbeszerzési szabályok megsértését tapasztalja, eljár a Közbeszerzési Hatóság, és a Közbeszerzési Döntõbizottság elõtt is. Új trend az iparkamarák vonatkozásában, hogy csatlakoztak az ún. World Chamber Network (WCN) hálózatához. A szolgáltatás lényege, hogy minden csatlakozó tagnak a kamara a saját ellenõrzõ rendszere, illetve az érdekképviselet ajánlása alapján ad egy igazolást a vállalkozás üzleti megbízhatóságáról, amelyet a nemzetköz hálózat  ChamberTrust pecsétje tanúsít. Mindez amellett, hogy az általános üzleti gyakorlatban is ad egy megbízható minõség igazolást és garanciát, különösen fontos az egyre szélesebb körben terjedõ e-business területén. A BKIK – mint a WCN-ben részes területi kamara -  jelenleg azt vizsgálja, hogyan lehet a WCN minõsítést a közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni annak érdekében, hogy növekedjen a KKV-ék iránti bizalom, és elõsegítse piaci térnyerésüket. A WCN tagság és a ChamberTrust védjegy gyakorlatilag egy kamarai kontrollal rendelkezõ nemzetközi adatbázis: azt bizonyítja, hogy az adott cég létezik, azokkal a termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkozik, amelyeket az internetes oldalán hirdet, és a honlapot valóban a cég tulajdonosa üzemelteti. A Chamber Trust ezen túlmenõen egy fizetési garancia is, és a megbízhatóság védjegye a nemzetközi kamarák által felügyelt üzleti világban.

 

A területi kamarák elérhetõsége:

 
Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.bkmkik.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.bmkik.hu 


Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.bokik.hu


Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
www.bkik.hu

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.csmkik.hu
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
www.dkik.hu

 
Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.fmkik.hu


Gyõr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.gymskik.hu 


Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.hbkik.hu


Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.hkik.hu 


Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.jnszmkik.hu


Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.kemkik.hu 


Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
www.nakkik.hu


Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.nkik.hu 


Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
www.pmkik.hu


Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
www.pbkik.hu 

 
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
www.skik.hu


Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
www.sopronikamara.hu

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.szabkam.hu


Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.tmkik.hu 

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.vmkik.hu


Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.veszpremikamara.hu 


Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara
www.zmkik.hu
 

Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ
A Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központja az Egyetem szellemi kapacitására, hazai és nemzetközi hírnevére támaszkodva szervezi, koordinálja a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos kutatásokat és önálló kutatóhelyként maga is tevékenyen bekapcsolódik azokba, hazai és nemzetközi hálózatok építésével elõsegíti a tudomány és a gyakorlat, az egyetemi szféra és az üzleti világ együttmûködését, a kutatási eredmények hazai és nemzetközi terjesztését. A Kisvállalkozás-fejlesztési Központ hazai és nemzetközi vállalkozásoktató és kutató hálózatok tagjaként és szervezõjeként aktívan közremûködik a vállalkozói szektor önismeretének és a vállalkozói kultusz fejlesztésében.


A központ honlapja magyarul: http://kfk.uni-corvinus.hu/


Angolul: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=22141
 
ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
A Központ több mint 20 éve dolgozik azért, hogy mind az energiát termelõk, mind a felhasználók, mind a politikai döntéshozók másként viszonyuljanak a fenntarthatóság gazdasági és környezeti szempontjain belül az energia témájához. A non-profit szervezet kutatásokkal, képzésekkel, tematikus konferenciákkal és tréningekkel segíti a környezeti fenntarthatóság, éghajlatváltozás és alkalmazkodás, energiahatékonyság és megújuló energiák témakörben elmélyülni vágyókat. Online letölthetõ anyagai és megrendelhetõ oktatási csomagjai mindenki számára elérhetõek. Speciális projekt honlapjaikon egy-egy témára fókuszálva további információkat, aktuális adatokat, jogszabály magyarázatokat, adattárat találhatnak az említett területekrõl. (pl. www.lakcimke.hu).  Zöld közbeszerzés témában 2012-tõl egy IEE támogatású nemzetközi kommunikációs kampány hazai megvalósítását is koordinálják, melynek keretében pilot programokat valósítanak meg, tréning anyagot fejlesztenek és call centert is mûködtetnek majd. Céljuk, hogy szolgáltatásaikkal és praktikus tanácsaikkal minél több céget is segítsenek az energiahasználat csökkentéséhez, ösztönözzék õket megújuló erõforrások használatára épülõ energia hatékony beruházásokra, szervezeti képzésekre. További információk: www.energiaklub.hu

 

Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI)
A MEHI az energiahatékonysági piacon érdekelt vállalkozásokkal együttmûködõ kutató és érdekképviseleti non-profit szervezet. A MEHI célja az energiahatékonysági beruházások ösztönzése. A MEHI fõ eszközei a szakmai alapú háttérelemzés, szakpolitikai kérdések felvetése, a kutatási eredmények ismertetése és terjesztése, illetve a részvétel a jogszabály-alkotási folyamatokban és a nyilvánosság elõtt folyó szakmai vitákban. A MEHI tevékenységének kulcsterületei a zöld közbeszerzés szabályozása, illetve az energiahatékonysági pályázatok szabályainak kialakítása. Célja mindkét területen az átláthatóság és az egyszerûség elõsegítése, ami megkönnyíti a KKV-k piaci helyzetét. www.mehi.hu