Allmän information om offentlig upphandling

 

 

 

Offentlig upphandling är det sätt som staten, kommuner, landsting och övriga delar av den offentliga sektorn handlar saker på. Det kan röra sig om exempelvis varor, tjänster eller byggentreprenad. Precis som i den privata sektorn vill den som köper – upphandlaren – göra en bra affär och få en bra produkt till ett rimligt pris. Offentlig upphandling kompliceras dock av att de pengar som används är skattemedel och att den verksamhet som det upphandlas till har medborgarna som uppdragsgivare i slutändan.

 

Därför finns det många regler som styr offentlig upphandling. Eftersom man köper för skattemedel – dina och mina pengar – måste man vara noggrann och redovisa allt man gör. Därför är det inte heller bara priset som styr när den offentliga sektorn upphandlar. Sådant som miljöpåverkan, etiska hänsynstaganden och så vidare kan också spela in.

 

Att sälja till offentlig sektor genom offentlig upphandling är ganska annorlunda än att sälja till den privata. I Sverige styrs offentlig upphandling framförallt av lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). I hela EU gäller dessutom vissa gemensamma regler. Det viktigaste av EUs direktiv på området är direktiv 2001/18/EG.

 

Här (http://www.kkv.se/t/Page____4662.aspx) hittar du mer information om LOU och LUF och hur offentlig upphandling går till i Sverige.

Här (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:HTML) hittar du direktiv 2001/18/EG i fulltext.