Här finns hjälp och ytterligare information

 

 

Konkurrensverket (http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6605.aspx) arbetar för en effektiv och enhetlig tillämpning av reglerna för offentlig upphandling i Sverige. Man ger inte enskild rådgivning men bra, tydlig och både översiktlig och anpassad information bl.a. särskilt för småföretagare (klicka här (http://www.kkv.se/t/Page____4334.aspx)) och en praktisk svensk-engelsk ordlista med upphandlingstermer (klicka här (http://www.kkv.se/upload/Filer/Upphandling/%C3%96vers%C3%A4ttning/Engelsk-svenk%20svensk-engelsk%20ordlista.pdf)).

 

Upphandlingsstödet (http://www.upphandlingsstod.se/) drivs av Kammarkollegiet och ger stöd för dig som företagare att delta i upphandlingar i Sverige.

 

Ditt Europa (http://ec.europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-contracts/index_sv.htm) ger dig som företagare grundläggande information och stöd om gällande regler för offentlig upphandling i EU och mycket mer.

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/samhallsorganisation_1/valfrihet/upphandling) är en paraplyorganisation för alla Sveriges kommuner och landsting. Kommuner och landsting hör till de som flitigast upphandlar, och här (http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/samhallsorganisation_1/valfrihet/upphandling) hittar du information om hur SKL arbetar med upphandling.

 

Stockholms Handelskammare (http://www.chamber.se/?id=4939) erbjuder en lättillgänglig introduktion till offentlig upphandlare för företagare genom en kort videopresentation.